ORATORIJ 2014

Mladi, ki se združujemo v mladinskem klubu Stonoga, smo v župniji Prečna julija že štirinajstič pripravili počitniški teden Oratorij v Prečni. Dejavnosti, ki nas je 25 mladih animatorjev pripravljalo vse leto, se je letos udeležilo 110 otrok, starih med 5 in 14 let. Zanimanje za udeležbo Oratoriju je bilo še večje, vendar jih animatorji zaradi želje po kvalitetni izvedbi nismo mogli vseh sprejeti.

Otroci so se že od sedme ure dopoldne zbirali ob igranju iger in prepevanju pesmi ter ko so bili vsi zbrani smo skupaj dvignili oratorijsko zastavo ob petju letošnje himne. Na začetku vsakega dneva smo si ogledali gledališko predstavo, ki je letos govorila o svetemu Petru in nato v skupinah preko iger in pogovorov ugotovili kaj dobrega se lahko naučimo od svetnika in kakšne podobnosti imamoz njim. Otroci so se nato udeležili raznolikih delavnic od umetniških, športnih, kreativnih, poučnih, delovnih do vsakoletnega jahanja konjev v bližnjem konjeniškem centru. Letos so si lahko prvič ogledali tudi letala in dejavnosti na letališču v Prečni, bližnji ribogojnici in se ponovno preizkusili na čolnih v reki Temenici in plezalni steni v Lukni. Po kosilu so sledile velike igre, ko so otroci tekmovali med seboj in seveda tudi letos ni šlo brez vodnih iger.

Tradicionalni izlet je bil to leto v vojašnico Novo mesto, kjer so vojaki otrokom razkazali orožje in vojaška vozila, predstavili naloge vojaka, pokazali duhovno plat vojakov in vojaško kapelo ter otrokom omogočili preizkusiti se v streljanju z zračno puško.

Animatoriji se zahvaljujemo vsem otrokom za udeležbo, staršem za zaupanje, župniku Jožetu Mrvarju,  sponzorjem, še posebej MO Novo mesto, občini Straža ter škofiji Novo mesto, ter vsem, ki ste nam finančno, materialno, duhovno ali kako drugače pomagali, da je Oratorij 2014 uspel.

 

Oratorij 2014 v medijih:

Planet TV

Vaš kanal

You Might Also Like

Leave a Reply